965A9681
965A9606
965A9612
965A9655
965A9664
965A9688
965A9732
965A9740
965A9769
965A9778
965A9694
965A9686
965A9712
965A9760
965A9751
965A9795
965A9803
965A9915
965A9808
965A1025
965A1038
965A1029
965A9865
965A9878
965A9910
965A9850
965A9797
965A0045
965A0091
965A0032
965A9973
965A9993
965A0008
965A0012
965A4327
965A4338
965A9934-3
965A4349Creative Director:Miyo Sekimoto (dentsu)
Producer:Azumi Takeya(Media Concierge)


Sho:Yugo “SENSEI” Yasuda(shogaku-ka)


Art Directer/Designer:Yusuke Kitani(kaibutsu)
Character Designer:Atsuhi Hashimoto(YAMA)
Engineer:Yuya YAP Sato(kaibutsu)


BGM Producer:Kentero Ishibashi(Spoon.)