shy10

shy06

shy05x

shy04

shy03

shy02

shy01x

http://stg-www.shy.decentruss.net/

Art Direction:Yusuke kitani(kaibutsu)
Designe:Junya Sato(kaibutsu)