965A9681
965A9688
965A9732
965A9740
965A9694
965A9686
965A9760
965A9751
965A9795
965A9803
965A9915
965A9808
965A1025
965A1038
965A1029

965A9865
965A9878
965A9910
965A9850
965A9797
965A0045
965A9973
965A9993
965A0008
965A0012
965A4338
965A9934-3 

 

 

 

Creative Director:Miyo Sekimoto (dentsu)
Producer:Azumi Takeya(Media Concierge)

Sho:Yugo “SENSEI” Yasuda(shogaku-ka)

Art Directer/Designer:Yusuke Kitani(kaibutsu)
Character Designer:Atsuhi Hashimoto(YAMA)
Engineer:Yuya YAP Sato(kaibutsu)

BGM Producer:Kentero Ishibashi(Spoon.)