Visual Design : Masanobu Ishii(kaibutsu)
Photography : Kiyoshi Obara