visual art / masanobu ishii (kaibutsu)
photography / ryohei takanashi
photo retouch / ren arai